Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

2018-06-202018-06-23

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Sesja pracy z udziałem studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

Actor’s Atelier – nowy projekt w ramach BodyConstitution

2018-03-262021-08-31

Paryż – Lizbona – Stambuł – Wrocław

Actor’s Atelier to trzyletni projekt, realizowany w ramach programu BodyConstitution, dzielący się na trzy roczne cykle pracy warsztatowej, prowadzonej jednocześnie w kilku ośrodkach partnerskich w latach 2018–2021.

Fot. Jarosław Fret

Strony