We wnętrzu dźwięku

Sesje poświęcone pracy z różnymi tradycjami polifonicznymi: gruzińską, korsykańską, swańską i sardyńską. Wybrany materiał źródłowy jest punktem wyjścia do koordynacji progresji pieśni i oddechu oraz improwizacji harmonicznych opartych na różnych skalach. Praktyka ta pozwala zagłębić się w odmienną teksturę głosów dzięki wykorzystaniu źródłowych technik pochodzących z tradycji, z których Teatr ZAR czerpie swe inspiracje. Praca oparta jest na przekonaniu, że poszukiwania związane z technikami źródłowymi kształtują w praktyce głosową tożsamość aktora. Przynoszą odpowiedź na pytanie: jaką osobą jest twój głos.

Ditte Berkeley

urodziła się w Danii, wychowała w Hiszpanii. Studiowała aktorstwo w londyńskim Rose Bruford College of Speech and Drama (2001). Jest aktorką, współtwórczynią Teatru ZAR we Wrocławiu. Brała również udział w licznych wyprawach zespołu od momentu jego założenia. Występuje w spektaklach Teatru ZAR: w tryptyku (Ewangelie dzieciństwa, Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie, Anhelli. Wołanie) oraz w spektaklu Armine, Sister.

Fot. Piotr Nykowski/Poza OkiemFot. Maciej ZakrzewskiFot. Yousef Al HosamFot. Yousef Al HosamFot. Tobiasz PapuczysFot. Piotr Nykowski/Poza Okiem