Głos – oś obecności

Praca oscyluje pomiędzy dwiema przeciwstawnymi ideami: „metryki tekstu” oraz „biosu tekstu”. Punktem wyjścia sesji będzie założenie, że każdy tekst (jako struktura) jest „obecnym w nas Obcym”, któremu musimy pozwolić zakorzenić się w naszym ciele jako istocie o autonomicznych motywacjach i dążeniach.

Praca skupi się wokół ujęcia głosu jako:

  • podstawy obecności oraz samookreślającej się świadomości
  • praktyki oddechu; kolumny oddechu w ciele – osi obecności
  • substancji (pneuma-powietrze) przeciwstawionej i połączonej z esencją (pneuma-tchnienie)
  • oikos, dom, w którym żyjemy

Jarosław Fret

jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.

Simona Sala

zdobywała doświadczenie aktorskie współpracując z artystami takimi jak Nhandan Chirco (Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards), Giles Smith (Royal National Theatre, London), Iñaki Azpillaga (Hiszpania), Carlos Alsina (Argentyna), Norberto Presta i Sabine Uitz (Centro Produzione Teatrale Via Rosse) oraz Tanya Khabarowa (Derevo). W 2004 roku ukończyła dwuletni profesjonalny kurs w Piccolo Teatro of Pontedera prowadzony przez Luisę Pasello, Silvię Pasello, Silvię Rubes, Roberta Bacciego i Francescę della Monica.

Fot. Magdalena MądraFot. Magdalena Mądra