Kontakt

Organizator

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław
tel./faks 71 34 34 267
tel. 71 34 45 320
sekretariat@grotowski-institute.pl

Dyrektor: Jarosław Fret