Body↗CONSTITUTION

BodyConstitution to program realizowany przez Instytut Grotowskiego w domenie research in practice;

BodyConstitution to cykl treningów, warsztatów, seminariów praktycznych i akademii;

BodyConstitution to platforma umożliwiająca świadomą, spójną i odpowiedzialną pracę z ciałem poprzez stworzenie „słownika” analizy i opisu technik i praktyki ruchu;

BodyConstitution to nowoczesne połączenie działania i refleksji w celu budowania głębokiej kultury ciała.

Zgodnie z tymi założeniami Instytut Grotowskiego stwarza przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń oraz uczenia się od zaproszonych pedagogów oraz wybitnych artystów reprezentujących odmienne tradycje i metody pracy z ciałem (m.in. sztuki walki, tradycje śpiewu). Wymiana ta odbywa się zarówno na płaszczyźnie praktyczno-warsztatowej, jak i na poziomie refleksji teoretycznej.

BodyConstitution jest twórczym rozwinięciem działań skupionych wokół technik aktorskich podejmowanych w Instytucie Grotowskiego od roku 2004 w ramach nurtu Techniki źródłowe/Źródła technik. W latach 2013–2016 projekt opierał się na działalności studiów i zespołów artystycznych, których celem była analiza w praktyce wybranych tradycji ruchowych i przeniesienie ich pryncypiów na potrzeby treningu aktora/performera. Od stycznia 2014 roku w projekcie brali udział studenci i pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu oraz Wydziału Teatralnego Oslo National Academy of the Arts. Obecnie w ramach BodyConstitution  odbywa się  Actor’s Atelier. To trzyletni program (2018–2021), dzielący się na trzy roczne cykle pracy warsztatowej, prowadzonej jednocześnie w kilku ośrodkach partnerskich.

Linie praktyki i ich liderzy:

  1. Pole gry – scena walki, prowadzący: Przemysław Błaszczak
  2. Struna ciała, prowadzący: Jakub Gontarski
  3. Cztery centra – dramat ucieleśniony, prowadzący: Jarosław Fret i Simona Sala
  4. Głos i Ciało. Głos śpiewany i głos mówiony, prowadzący: Jorge Parente
  5. We wnętrzu dźwięku, prowadząca: Ditte Berkeley
  6. Sztuka znikania, prowadzący: Aleksandra Kotecka i Tomasz Wierzbowski
  7. Głos – oś obecności, prowadzący: Jarosław Fret i Simona Sala