Głos i Ciało – głos mówiony i głos śpiewany

Sesje są zaproszeniem do odkrywania własnej tożsamości wokalnej poprzez badanie możliwości ciała i głosu. Bazują na działaniach fizycznych, stworzonych i rozwijanych przez Zygmunta Molika (1930–2010), współzałożyciela i aktora Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, w którym odegrał główną rolę w kształtowaniu treningu głosowego.

Sesje obejmą podstawowe zasady treningu głosowego Głos i Ciało. W programie:

  • otwarcie głosu i ciała za pomocą konkretnych, precyzyjnych działań fizycznych, zwanych alfabetem ciała;
  • praca indywidualna, polegająca na łączeniu poszczególnych elementów alfabetu ciała, rodzaj improwizacji wokół osobistych historii – dochodzi wówczas do uruchomienia rezonatorów i odkrycia źródeł wibracji ciała
  • praca nad zharmonizowaniem oddechu z ruchem, która zakłada wykorzystanie obudzonej w trakcie pracy spontaniczności i naturalności – w śpiewie i mowie 
  • praca nad emisją głosu – indywidualnie i w grupie
  • zastosowanie wyuczonych zasad w pracy z tekstem i pieśnią – praca indywidualna

Jorge Parente

urodził się w Portugalii, od 1971 roku mieszka w Paryżu. W 1989 roku ukończył szkołę teatralną Daniela Postala „Le Joueur Requarde”. Następnie dokształcał się u Jeana-Paula Denizona (Théâtre des Bouffes du Nord), Guya Freixe′a (byłego członka Théâtre du Soleil) i Giennadija Bogdanowa (biomechanika Meyerholda), zgłębiał również psychofonię, metodę Marie-Louise Aucher, pod kierunkiem Iseult Welch (2000–2001).

Fot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Yousef Al Hosam