Sztuka znikania

Sesje bazują na trzygłosowej polifonii, opierając się na podstawowych skalach muzycznych religijnej i ludowej muzyki gruzińskiej i wykorzystując podstawowe formuły muzyczne. Starannie dobrany zestaw ćwiczeń, wypracowany dzięki ponaddziesięcioletniemu doświadczeniu dydaktycznemu prowadzących pozwoli wykształcić „zmysł polifonii”. Praca nad stabilnym oddechem i emisją głosu, teksturami oraz nad uważnym słuchaniem podczas śpiewania – aby wsłuchać się nie tylko w każdy ze śpiewanych jednocześnie trzech głosów, ale także w całość pionowego aspektu wykonywanej muzyki – pozwoli stworzyć taką jakość dźwięku, gdzie każdy indywidualny głos znika w harmonii brzmiącej w danym momencie, a wyodrębnienie go słuchem jest niemal niemożliwe. Muzyka polifoniczna w takim ujęciu jest narzędziem, za pomocą którego performer wyostrza swoją uwagę i wzmacnia jakość swej obecności.

 

Tomasz Wierzbowski

jest związany z Teatrem ZAR od 2005 roku. Aktor i muzyk w spektaklach Ewangelie dzieciństwaCesarskie cięcieAnhelli. Wołanie oraz Armine, Sister. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor polskiego przekładu Raportu dla El Greca Nikosa Kazantzakisa oraz serii wydawniczej 3/2, poświęconej muzyce. Autor i współautor muzyki do filmów krótkometrażowych oraz do spektakli teatralnych w Polsce i za granicą. Wspólnie z Aleksandrą Kotecką zaangażowany w pracę studia produkcji muzycznej Foxterrier Production.

Aleksandra Kotecka

współpracuje z Teatrem ZAR od 2004 roku. Brała udział w powstawaniu spektakli Ewangelie dzieciństwa, Cesarskie cięcie, Anhelli oraz Armine, Sister. Absolwentka filologii rosyjskiej we Wrocławiu oraz produkcji telewizyjnej i filmowej w Warszawie, a także szkoły dla producentów audiowizualnych. Autorka i współautorka muzyki do filmów oraz spektakli w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Twórczyni studia produkcji muzycznej Foxterrier Production.

Fot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Maciej ZakrzewskiFot. Yousef Al HosamFot. Maciej Zakrzewski