Cztery centra

Sesje warsztatowe poświęcone kompleksowej, praktycznej analizie dramaturgii aktora. Wychodząc z założenia, że zmiana (coś, co naruszyło istniejącą, utrwaloną sytuację) jest podstawowym elementem tworzącym każdy dramat, skupimy się na zadaniu uczynienia jej czytelną w procesie tworzenia i realizacji linii działań aktorskich. W jaki sposób ciąg nieprzerwanych działań można poddać strukturyzacji, odkrywając ich mikrodramatyczną potencję? W jaki sposób tworzyć/operować ciałem/tekstem, nie posiadając „wspólnego języka”? W czasie pracy przedstawimy dwie koherentne idee: „pola organicznego” i „pola dramatycznego”, które przeplątają się wzajemnie i zrastają w pracy aktora.

Narzędziami opisu i praktyki budowania i operowania ciałem/tekstem jest koncepcja „czterech centrów”, postrzeganych w ciele jako pola redystrybucji energii:

  • miednica/krzyż
  • klatka piersiowa/barki
  • centrum pneumatyczne – oddech
  • kontakt/percepcja, pozostających ze sobą w nierozerwalnym dramatycznym związku

Jarosław Fret

jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.

Fot. Irena LipińskaFot. Irena LipińskaFot. Irena LipińskaFot. Irena Lipińska