Seminarium ↗2016

7 kwietnia {czwartek}

15:3017:30
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

BodyPedia - | Dramaturgia aktora |

Dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Prowadzenie Jarosław Fret i Małgorzata Jabłońska.

| Dramaturgia aktora |
Tomasz Kubikowski,
Wojciech Baluch

7/04/2016 {czwartek} 15:30–17:30
Studio Na Grobli, Sala Studyjna

Wstęp wolny

W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

BodyPedia

Przepisując manuskrypty, średniowieczni kopiści wypisywali niejednokrotnie na marginesach tekstów lub pomiędzy wierszami wyjaśnienia trudniejszych terminów i uwagi dotyczące tekstu – glosa. Z czasem było ich tak wiele, że zaczęły stanowić wartość samą w sobie, były więc zbierane i wydawane osobno w postaci glosariusza – słownika, który nierzadko usamodzielniał się od dzieła, któremu początkowo towarzyszył. Dziś glosariusze stanowią wielojęzyczne zbiory terminów z danej dziedziny ułatwiające prace translatorskie.

Jarosław Fret

jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.

Małgorzata Jabłońska

Małgorzata Jabłońska jest teatrologiem, doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się historią i problematyką treningu aktorskiego oraz opartymi o działania cielesne strategiami niewerbalnej komunikacji w teatrze i życiu społecznym. Jej artykuły wydane zostały m.in. w tomie Lektury dramatyczności. Eseje z dramatologii i Gazecie Teatralnej „Didaskalia”. Zorganizowała międzynarodową konferencję Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda (Wrocław, 2013). Jest jednym z człon­ków-założycieli Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA.

Tomasz Kubikowski

Dr hab. Tomasz Kubikowski jest teatrologiem, performatykiem, profesorem nadzwyczajnym Akademii Teatralnej w Warszawie, kierownikiem literackim Teatru Narodowego. Autor książek: Siedem bytów teatralnych (1994), Reguła Nibelunga (2004), Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (2014), Przeżyć na scenie (2015) oraz recenzji i esejów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Tłumacz książek m.in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego. Razem z Edytą Kubikowską przygotował do druku Raptularz Zbigniewa Raszewskiego (2005).

Wojciech Baluch

Dr  hab. Wojciech Baluch jest adiunktem w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 roku jako stypendysta Fulbrighta przebywał w Cognitive Linguistics Departament na Uniwersytecie SUNY w Buffalo, a w 2000 roku wizytował Uniwersytet w Pittsburgu, gdzie prowadził zajęcia poświęcone zagadnieniom semantyki kognitywnej. Był organizatorem serii konferencji młodych badaczy teatru poświęconych wybranym zagadnieniom teorii teatru. Odbył staż na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.