BodyPedia

Przepisując manuskrypty, średniowieczni kopiści wypisywali niejednokrotnie na marginesach tekstów lub pomiędzy wierszami wyjaśnienia trudniejszych terminów i uwagi dotyczące tekstu – glosa. Z czasem było ich tak wiele, że zaczęły stanowić wartość samą w sobie, były więc zbierane i wydawane osobno w postaci glosariusza – słownika, który nierzadko usamodzielniał się od dzieła, któremu początkowo towarzyszył. Dziś glosariusze stanowią wielojęzyczne zbiory terminów z danej dziedziny ułatwiające prace translatorskie.

BodyPedia to cykl paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych gości (m.in. mistrzów sztuk walki, aktorów, tancerzy, reżyserów, dramaturgów, pedagogów, antropologów, filozofów i fizjoterapeutów), podczas których tworzone będą podwaliny glosariusza obejmującego funkcjonalne, oparte na praktyce definicje terminów dotyczących posługiwania się ciałem w sytuacjach performatywnych. Podczas spotkań w kwietniu 2016 roku omówione zostaną hasła: centrum, starość i dramaturgia aktora.