Tomasz Kubikowski

Dr hab. Tomasz Kubikowski jest teatrologiem, performatykiem, profesorem nadzwyczajnym Akademii Teatralnej w Warszawie, kierownikiem literackim Teatru Narodowego. Autor książek: Siedem bytów teatralnych (1994), Reguła Nibelunga (2004), Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (2014), Przeżyć na scenie (2015) oraz recenzji i esejów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Tłumacz książek m.in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego. Razem z Edytą Kubikowską przygotował do druku Raptularz Zbigniewa Raszewskiego (2005).