Kreatywność poprzez presję, trudność i zagrożenie

Od dziesięciu lat, jako RootlessRoot, Jozef Frucek i Linda Kapetanea prowadzą badania ludzkiego ruchu, rozwijając metodę Fighting Monkey. W swojej pracy koncentrują się na zasadach, które definiują ruch. Badają prymitywne, podstawowe pojęcia, a ich doświadczenie pokazuje, że nie istnieją „ćwiczenia” na tyle złożone, by mogły przygotować nas do życia. O wiele więcej do zaoferowania mają otwarte gry lub sytuacje ruchowe rozgrywane z partnerami, których zasady podlegają nieustannym zmianom w określonym kontekście. Taki model często występuje w przyrodzie. Zwierzęta grają w złożone gry, ucząc się sztuki przetrwania.

RootlessRoot projektuje i tworzy gry, które cechują zmienność, nieregularność, wysoki poziom trudności, presja i zagrożenie. Wprowadzając te elementy Frucek i Kapetanea czerpią inspiracje z wielu obszarów ludzkiego doświadczenia, m.in. sztuk walki, sportów, nauki, rzemiosła i codziennego życia, wykorzystując proste materiały i przedmioty, takie jak: drewno, kamień, lina, tkanina. Doprowadzenie ciała do granic jego możliwości oznacza zmianę wzorców neuromięśniowych, przebudowę wspomnień, rozwijanie umiejętności obserwacji. Pomaga to ciału wyzwolić twórcze siły, znaleźć nowe strategiczne rozwiązania złożonych problemów i przetrwać dzięki kreatywności.