Seminarium↗2013

17 maja {piątek}

17:00
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

BodyConstitution: Ekspresja

Spotkanie z Jarosławem Fretem

Wstęp wolny

BodyConstitution: Ekspresja/Obecność/Tożsamość

Cykl spotkań z Jarosławem Fretem, w trakcie których zostaną zaprezentowane główne idee programu BodyConstitution – Ekspresja, Obecność i Tożsamość – mające swoją manifestację w działaniu aktorskim. Spotkaniom towarzyszyć będą pokazy fragmentów filmowych, m.in. zapisy treningów Odin Teatret oraz Teatru Laboratorium, a także wybranych spektakli i performansów.

Jarosław Fret

Jarosław Fret jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego, wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.