BodyConstitution: Ekspresja/Obecność/Tożsamość

Cykl spotkań z Jarosławem Fretem, w trakcie których zostaną zaprezentowane główne idee programu BodyConstitution – Ekspresja, Obecność i Tożsamość – mające swoją manifestację w działaniu aktorskim. Spotkaniom towarzyszyć będą pokazy fragmentów filmowych, m.in. zapisy treningów Odin Teatret oraz Teatru Laboratorium, a także wybranych spektakli i performansów.