Seminarium ↗2016

9 kwietnia {sobota}

18:3020:00
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Teatr cielesny

Pokaz pracy


9/04/2016 {sobota} 18:30-20:00

Studio Na Grobli, Sala Studyjna

Wstęp wolny

W języku francuskim z tłumaczeniem na języki polski i angielski

Teatr cielesny

Świadomy tego, że aby stworzyć nowy teatr, trzeba tchnąć życie w nowego aktora, Ives Lebreton podkreśla wagę ciała w języku teatralnym oraz potrzebę rozwijania kreatywnej funkcji aktora jako narzędzi niezbędnych do „przeobrażenia” współczesnego teatru.

Podążając ścieżką wiodącą od teoretycznej eksplikacji do praktycznej demonstracji, Lebreton przedstawia zarys cielesno-wokalnego języka aktora i prezentuje, poza ramami teatru, ekspresywne źródła organicznej rzeczywistości człowieka-aktora w jej fizycznej i umysłowej ambiwalencji: Ciało-Energia i Ciało-Głos.

Ives Lebreton

Ives Lebreton urodził się w Paryżu w 1946 roku. W latach 1962–1966 uczył się gry na instrumentach klasycznych (gitara, fortepian i wiolonczela). W latach 1963–1966 studiował grafikę i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, a w 1964–1969 studiował mim cielesny w szkole Etienne’a Decroux w Paryżu. W latach 1969–1975 założył i prowadził w Danii Theatre Atelier Studio 2 przy Interskandynawskim Laboratorium Teatralnym Sztuki Aktora. W 1976 roku wyjechał do Paryża, gdzie założył Théâtre de l’Arbre.