Jubilo

Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Nazwa zespołu wywodzi się od łacińskiego czasownika jubilare, które oznacza „krzyczeć z radości”. W strukturze każdej społeczności znajdują się tzw. grupy marginalizowane, czyli żyjące na marginesach społeczeństwa, nieomal niewidzialne za różnorakimi barierami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Jubilo dąży do przełamywania tych barier poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język ciała, głosu, muzyki i przestrzeni. W ramach długotrwałych projektów Jubilo interweniuje poprzez reintegrację, w której międzyludzkie relacje są nieustannie budzone i przebudzane podczas pracy odbywającej się nie tylko na sali teatralnej, ale też w trakcie warsztatów „w terenie” czy nawet dzięki angażowaniu się w codzienne życie danej społeczności.

Od czasu swojego powstania w 2011 roku, zespół Jubilo współpracował z wieloma grupami i organizacjami na terenie Wrocławia, w tym z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i umysłowo (Stowarzyszenie Świat Nadziei), z polskimi dziećmi pochodzenia romskiego (Romani Bacht) oraz rumuńskimi dziećmi pochodzenia romskiego (Stowarzyszenie Nomada). W maju 2011, w Teatrze Pieśń Kozła, Jubilo zaprezentowało pokaz pracy zatytułowany W poszukiwaniu języka radości. Latem tego samego roku członkowie zespołu odbyli wyprawę do Bośni i Hercegowiny, aby uczestniczyć w pokojowym marszu Mars Mira upamiętniającym rzeź w Srebrenicy z 1995 roku oraz by prowadzić warsztaty dla kobiet i dzieci uchodźców przesiedlonych do okręgu w Tuzla. Od marca 2013 Jubilo współpracuje z Instytutem Grotowskiego w ramach programu BodyConstitution. Aktorzy Jubilo wraz z zaproszonymi gośćmi rozpoczęli etap poszukiwań w obrębie treningu i praktyki ruchowej oraz wokalnej aktora w celu przełożenia ich na wspólny język wypowiedzi, używany w trakcie sesji pracy i spotkań Poszukiwania te skupiają się na eksplorowaniu przestrzeni pomiędzy performatywnym językiem wypowiedzi teatralnej a ludzkim językiem artystycznego spotkania.

Strona internetowa grupy Jubilo: www.jubiloproject.com

Diego Pileggi

Diego Pileggi jest aktorem i reżyserem włoskiego pochodzenia. W 2009 ukończył studia aktorskie MA Acting prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu; w 2007 ukończył także studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Diego ma wieloletnie doświadczenie w teatrze tańca, ruchu, Kendo oraz grze na klarnecie. Uczył się od takich mistrzów jak Marcello Magni, Mamadou Dioume, Michele Abbondanza, Chiara Michelini czy Lorenzo Lutteri.

Studio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio JubliloStudio Jublilo