Awkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting You

(Niezręczne szczęście lub wszystko, czego nie pamiętam z naszych spotkań)

Spektakl w językach polskich, angielskich, francuskim i słowackim.

Dwie pary wyruszają w niełatwą życiową podróż w poszukiwaniu szczęścia. Jesteśmy świadkami konfrontacji, w których ścierają się cztery punkty widzenia na to, czym jest szczęście i jak je osiągnąć (lub nie).

Spektakl jest refleksją na temat daremności poszukiwań szczęścia inspirowana książkami Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery i L’Euphorie perpétuelle (Wieczna euforia) Pascala Brucknera.

Czas nakłada na płótno związku kolejne warstwy piękna, sekretów, zaskoczeń i nieporozumień. Czy obraz w lustrze, w którym odbija się relacja dwojga ludzi może przybliżyć nas do zrozumienia szczęścia? Czy szczęście jest czymś, czego szukamy w drugiej osobie, ale co nie może znaleźć pełnego spełnienia?

Zalążkiem projektu były badania Studia Matejka nad ludzkim ciałem we współczesnej praktyce performansu. Podczas 18-miesięcznych badań w Instytucie Grotowskiego członkowie Studia prowadzili poszukiwania w zakresie treningu i ćwiczeń fizycznych, opierając się na tematach i obrazach, które ich zainspirowały. Wstępny materiał twórczy został następnie przekształcony w fizyczne partytury: solowe i wykonywane w duecie, które podlegały nieustannej dekonstrukcji i rekonstrukcji pod kierunkiem Mateja Matejki i współpracujących ze Studiem gości, m.in. Cécile Da Costy (SpitKire, Farm in the Cave), Milana Kozanka (Artyci Dance Company) i Vivien Wood (DV8). Fragmenty tych struktur zostały zaprezentowane podczas pokazów pracy przedstawiających badania praktyczne i ich przekształcenie w materiał performatywny, które odbyły się w Polsce i Wielkiej Brytanii. We współpracy z DogDocs (Słowacja) Studio Matejka dokonało przeniesienia struktur twórczych na taśmę filmową, tworząc sześć filmów krótkometrażowych. W lipcu 2012 roku Studio Matejka, wraz z Vivien Wood, zakończyło pierwszy etap pracy nad przedstawianiem. Materiał twórczy został przetworzony w pracę w toku (work in progress) zatytułowaną Everything I Don’t Remember About Meeting You, której premiera odbyła się w 2012 roku na festiwalu KioSK w ośrodku Stanica Žilina-Záriečie na Słowacji. Spektakl miał swoją premierę 14 lutego 2013 w Instytucie Grotowskiego w ramach „Monosytuacji”, cyklu małych form teatralnych.

W spektaklu wykorzystano przede wszystkim teksty i dialogi autorstwa aktorów Studia. Są one owocem dwóch lat pytań i refleksji na temat związków międzyludzkich, szczęścia, marzeń i pragnień. Aktorzy przywołują także punkty widzenia innych autorów, czerpiąc inspiracje z poezji i prozy Anny Świrszczyńskiej, Alexandra Fleischerera, Yehudy Amichaiego i Milana Kundery.

„Człowiek nigdy nie może wiedzieć, czego ma chcieć, ponieważ dane jest mu tylko jedno życie i nie może go w żaden sposób porównać ze swymi poprzednimi życiami ani skorygować w następnych [...]. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. [...] Einmal ist keinmal [...]. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle”.

Milan Kundera: Nieznośna lekkość bytu

 

Warstwa muzyczna spektaklu powstała na bazie transformacji głosów i muzyki granej na żywo w harmonii z tym, co dzieje się na scenie. Wykorzystano także współczesne utwory jazzowe i kompozycje instrumentalne.

  • AUTORZY: Matej Matejka, Guillaumarc Froidevaux, Zuzana Kakalikova, Daniel Han, Magdalena Koza
  • KIEROWNIK PROJEKTU: Matej Matejka
  • REŻYSERIA: Matej Matejka, Bryan Brown
  • AKTORZY: Guillaumarc Froidevaux, Daniel Han, Zuzana Kakalikova, Magdalena Koza
  • MUZYKA: Guillaumarc Froidevaux, Daniel Han, Zuzana Kakalikova
  • WSPÓŁPRACA MUZYCZNA: Ditte Berkeley
  • WSPÓŁPRACA NAD PARTYTURĄ RUCHOWĄ: Vivien Wood
  • KOSTIUMY: Agnieszka Katyńska
  • ŚWIATŁO: Marcin Wójcik

Compagnie T-d’U powstała w 2007 roku w Szwajcarii. Intencją jej twórców, Zuzany Kakalikovej i Guillaumarca Froidevaux, jest ułatwienie wymiany artystycznej i spotkań artystów z różnych dziedzin poprzez umożliwienie realizacji i prezentacji multidyscyplinarnych spektakli. Grupa artystyczna działa przede wszystkim w obszarze teatru fizycznego, ale nieobce są jej też muzyka, multimedia i niekonwencjonalne aranżacje przestrzeni. Po przygotowaniu dwóch pierwszych spektakli Cisza... i Ôkô członkowie grupy dołączyli do Studia Matejka, rozpoczynając długoterminową bliską współpracę z nim. Pragnienie łączenia ludzi zainspirowało Grupę do wsparcia produkcji przedstawienia Awkward Happiness. Siła obecnej obsady bierze się z długiego i intensywnego przygotowania czwórki aktorów (trening i praca nad wspólnym językiem), a także z różnorodności kultur, z których pochodzą.

Strona internetowa Campagnie T-d'U: www.cietdu.com

Spektakl powstał w koprodukcji z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i Compagnie T-d’u (Szwajcaria).

Awkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting YouAwkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting YouAwkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting YouAwkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting YouAwkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting You