Seminarium↗2015

24 kwietnia {piątek}

9:0011:00
Sala Prób, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Capoeira

Trening prowadzony przez Jakuba Gontarskiego ze Studia Dwóch Ścieżek

Kontakt i zgłoszenia: Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2015 na adres Justyny Rodzińskiej-Nair justyna@grotowski-institute.art.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w treningu decyduje kolejność zgłoszeń.

Treningi są jednodniowe.

W językach polskim i angielskim

Wstęp wolny

Capoeira

Punktem wyjścia treningu będą tradycyjne techniki oraz kody ruchowe ciała, przypisane capoeirze angola i regional, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy scenicznej, jak i codziennych relacjach międzyludzkich. Ważny element zajęć stanowi nauka tradycyjnych rytmów muzycznych i pieśni capoeiry i candomblé. Uczestnicy sesji poznają, w jaki sposób capoeira umożliwia indywidualny proces twórczej ekspresji między ciałem, głosem a dźwiękiem.

Jakub Gontarski

Jakub Gontarski jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. Zainicjował program „Struna Ciała”, w której kierunkami pracy są ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność w sztukach walk na ścieżce wojownika-perfomera. Podróżuje do Brazylii, aby czerpać żywą inspirację, dokumentować wyprawy i brać czynny udział w rytuałach candomblé. Współtworzył spektakle Animan – I am thatDom Wariatów i wiele innych. Improwizuje ruchowo na scenie z muzyką na żywo.

Studio Dwóch Ścieżek

Studio Dwóch Ścieżek, w oparciu o doświadczenia liderów Studia w zakresie sztuk walki, Przemysława Błaszczaka (aikido) i Jakuba Gontarskiego (capoeira), podjęło poszukiwania treningu, w którym najważniejsza jest idea konfrontacji i otwarcia na nowe koncepcji pracy z ciałem i ruchem. „Dwie ścieżki” to nie tylko dwie odmienne tradycje ruchowe, japońska i brazylijska, wywodzące się z różnych kręgów kulturowych, lecz także ścieżki wojownika i performera, odmienne sztuki – walki i aktywności scenicznej.