Studio Kalari

Studio Kalari to pierwszy w Polsce ośrodek, którego celem jest popularyzowanie południowoindyjskiej sztuki walki – kalarippajattu.

Działalność Studia obejmuje prowadzenie regularnych treningów i kilkudniowych warsztatów, organizowanie wykładów i spotkań z nauczycielami, a także badaczami i artystami, dla których sztuki walki stanowią przedmiot badań lub są jedną z inspiracji w ich pracy twórczej.

Studio prowadzić będzie także archiwum gromadzące wydawnictwa, publikacje i materiały audiowizualne poświęcone kalarippajattu oraz innym indyjskim sztukom walki i ich związkom ze sztukami performatywnymi.

Studio Kalari działa pod auspicjami Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, w którym okazjonalne warsztaty i treningi południowego stylu kalarippajattu organizowane są od 2006 roku. Twórcami Studia są Sankar Lal Sivasankaran Nair i Justyna Rodzińska-Nair.

Strona internetowa Studia Kalari: www.studiokalari.art.pl

Justyna Rodzińska-Nair

jest wrocławianką, absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; autorka pracy magisterskiej na temat kalarippajattu i sztuk performatywnych. Od 2004 roku związana z Instytutem Grotowskiego. Południowy styl indyjskiej sztuki walki kalarippajattu uprawia od 2005 roku. Ćwiczyła w Thiruvananthapuram pod kierunkiem Jayachandrana Naira (Kerala School of Martial Arts), Thankappana Assana i Ajitha Kumara (Maruthi Marma Chikilsa Kalari Sangham and Ayurveda) oraz Ashokana Kutappana (Anjaneya Kalari Sangam).

Sankar Lal Sivasankarain Nair

jest nauczycielem kalarippajattu i dyplomowanym masażystą ajurwedyjskim. Pochodzi z Thiruvananthapuram (Kerala, Indie). Trenuje południowy styl kalarippajattu od 1990 roku. Do jego mistrzów należeli: Tirupuram C. Madhavan, Jayachandran Nair oraz Thankappan Assan i Ajith Kumar, a obecnie Raja Gopalan Assan. W latach 2005–2008 współpracował z indyjską grupą teatralną Milón Méla, współprowadził liczne warsztaty i występował na festiwalach w Indiach i Europie. Od 2008 roku mieszka we Wrocławiu.

Trening kalaripajattu, Bologna 2011Trening kalaripajattu, Bologna 2011Trening kalaripajattu, Szkoła Letnia 2011Trening kalaripajattu, Szkoła Letnia 2011