Rome↗2020

Four Centres with Jarosław Fret

Comprehensive sessions dedicated to the actor’s dramaturgy. The Change (meaning a situation that got disturbed), and the ability to recognise it, is the main and fundamental aspect of every drama. How an actor, a performer can work for readability of her/his own line of actions? How, by making a live stream of permanent movements, structurise them within their inner microdramaturgical potentiality? How to create a body/text with no recourse to a common body language? The session will confront two main practical ideas which are fundamentally connected in the actor’s craft: the Organic Field and the Dramatic Field, interwoven and depended on each other.

For more details, see the English description.
Więcej informacji w angielskiej wersji językowej.

Jarosław Fret

jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego. Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.

Photo by Irena LipińskaPhoto by Irena LipińskaPhoto by Irena LipińskaPhoto by Irena Lipińska
Photo by Irena LipińskaPhoto by Irena LipińskaPhoto by Irena LipińskaPhoto by Irena Lipińska