Seminar↗2014

12 April {Saturday}

6:00pm
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Somaesthetics: Between Theory and Practice

A lecture by Lilianna Bieszczad

Admission free

Lilianna Bieszczad

Dr filozofii, adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Estetycznego”. Założycielka Sekcji Somaestetyki, działającej w John Dewey Research Center na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie. Autorka książki Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczne koncepcje Th.W. Adorna, H.G. Gadamera, A.C. Danto, (wyd. UJ, Kraków 2003), redaktor tomów: Wiek awangardy (Universitas, Kraków 2006) , Estetyka sztuk performatywnych, (Libron, Kraków 2013) oraz numeru czasopisma „Kultura Współczesna”, Ciało tańczące (3(69)2011).